MALARSTWO I KOLAŻE/ PAINTING AND COLLAGES

MALARSTWO I KOLAŻE
Maluję od dziecka. Moje kolaże i obrazy rodzą się z miłości do natury oraz symboliki dotyczącej życia i emocji. Synergia, pasja i tajemnica to słowa-klucze towarzyszące mojej sztuce. Łączenie skrawków rzeczywistości, pozornie nie pasujących do siebie elementów, czy ilustracji bywa fascynującym procesem stwarzania, powoływania do życia światów, które odzwierciedlają marzenia i najskrytsze myśli.

Często słyszę na temat mojej sztuki, że jest… zmysłowa, tj., że oddziałuje na zmysły, a także, że z każdym kolejnym spojrzeniem na obraz lub kolaż odbiorcy ukazują się nowe sensy, docierają do niego ukryte, zakodowane wiadomości, które prowadzą jak po nitce do kłębka, do celu, tj. do zaskakujących wniosków, osobistych odkryć i zachwytów.

PAINTINGS AND COLLAGES
I have been painting since I was little. My collages and paintings are born from a love for nature, symbols of life, and emotions. Synergy, passion, and mystery are the key words of my art. Combining snippets of reality with seemingly incompatible elements or illustrations can be a fascinating creative process, bringing to life worlds that reflect innermost dreams and thoughts.

I often hear about my art that it is… sensual, i.e. that it affects the senses, and that with each subsequent look at the painting or collage of the recipient, new meanings appear, hidden, coded messages reach them, which lead like a thread to a ball, to the goal, i.e. to surprising conclusions, personal discoveries and delights.

HERE IS MY OFFICIAL BIO: I graduated in performing arts from Paris VIII University and in theater studies from Jagiellonian University. I also studied scenography and theatrical decoration for a year in Paris (A.D.A.C.) under the direction of stage designer and great artist Daniel Louradour. Additionally, I received private lessons in drawing and painting in France and Poland. I studied directing at the Theatrical Academy in Warsaw and obtained a diploma for the play „Acacia and Cinnamon. Montages” at the Jewish Theater in Warsaw (2012). In 2016, I graduated from the MERITUM Trainers School in Katowice.”

PAINTINGS:

SERCE (tryptyk)/HEART (triptych)

Życie/Life, akryl/acrylic, wym./dim. 80 cm x 80 cm, 2023

Życie (detal)/Life (detail), akryl/acrylic, 2023

Śmierć/Death, akryl/acrylic, wym./dim. 80 cm x 80 cm, 2023

Śmierć (detal)/Death (detail), akryl/acrylic, 2023

Odrodzenie/Revival, akryl/acrylic, wym./dim. 80cm x 80cm, 2023

Odrodzenie (detal)/Revival (detal), akryl/acrylic, 2023

The power of love is here now, technika mieszana/technic mite (akryl i pastele/acrylic and pastels), wym./dim. 60cm x 60cm, 2022/2023

The power of love is here now (detal/detail), 2022/2023

MM/Mary Magdalene, akryl/acrylic, wym./dim. 50cm x 50cm, 2021

Nowa Atlantyda/New Atlantis, ackryl/acrylic, wym./dim. 100cm x 100cm, 2021

Nowa Atlantyda/New Atlantis (detal/detail), 2021

Nowa Ziemia/New Earth, akryl/acrylic, wym./dim. 50cm x 50cm, 2020

Nowa Ziemia (detal)/New Earth (detail), 2020

KOLAŻE/COLLAGES

Nowe życie/New life, kolaż/collage, 2023

Opowieści duszy/Soul stories, kolaż/collage, 2023

Cień/Shadow, kolaż/collage, 2022

Cisza/Silence, kolaż/collages, 2022

Ogród rozkoszy/Garden of delights, kolaż/collage, 2022

Uskrzydlenie/Wings, kolaż/collage, 2022

Błogosławieństwo dziecka/Child’s blessinw, kolaż/collage, 2022

Konstelacje/Constellations, kolaż/collage, 2022

Wielkie Piękno/La Grande Bellezza, kolaż/collage, 2022

Samotność-Niesamotność/Loneliness-Notloneliness, kolaż/collage, 2022

Przyjaźń/Friendship, kolaż/collage, 2022

Obfitość/Abundance, kolaż/collage, 2022

Powołanie/Vocation, kolaż/collage, 2022

Metamorfozy/Metamorphosis, kolaż/collage, 2022

Cierpliwość Matki/Mother’s panience, kolaż/collage, 2022

Pasja/Passion, kolaż/collage, 2022

Nieznośna lekkość bycia/The unbearable lightness of being, kolaż/collage, 2022

Wszechświat miłości/Universe od love, kolaż/collage, 2022

Dusza Afryki/African soul, kolaż/collage, 2022

 

Tango, kolaż/collage, 2022

Związek i namiętność/Relationship and passion, kolaż/collage, 2022

Zasłona nieskończoności/ The veil of infinity, kolaż/collage, 2022

Radość/Happiness, kolaż/collage, 2022

Nadzieja/Hope, kolaż/collage, 2022

Kosmiczne Dziecko/Cosmic Child, kolaż/collage, 2022

Wyobraź sobie/Imagine, kolaż/collaeg, 2022

Wniebowstąpienie/Ascension, kolaż/collage, 2022

Kroniki Akaszy/Akasha Chronicles, kolaż/collage, 2021

Jestem/I am, kolaż/collage, 2020