13 PIERWOTNYCH MATEK KLANOWYCH 2024 – roczny cykl warsztatów dla kobiet

KLANOWE MATKI – PODRÓŻ DO ŹRÓDŁA TWOJEJ KOBIECEJ MOCY

Warsztaty powstały z inspiracji książką „13 Pierwotnych Matek Klanowych” Jamie Sams oraz z potrzeby serca, by dzielić się spisanymi tam opowieściami i zawartą w nich mądrością. 

Tłumacząc „Matki”, a proces ten trwał ponad 10 lat, sama przeszłam głęboki proces uzdrowienia, odzyskałam radość i poczucie sensu życia.

Maria Ela Ziemkiewicz, tłumaczka „13 Pierwotnych…”

…………………………………………………………………………

Pierwotna Klanowa Matka to postać nauczycielki z kobiecych nauk przekazywanych przez Indianki z pokolenia na pokolenie. Te nauki to skarb, którym kobiety obdarzały się od czasów, gdy były blisko Natury – Matki Natury – swojej natury. 

Ten skarb został zachowany dla nas. 

Abyśmy ponownie mogły znaleźć drogę do tego, co jest w nas pierwotne, naturalne i prawdziwe; by w drodze do samej siebie było nam łatwiej; by każda kobieta miała dostęp do swojego Świętego Miejsca Mocy; byśmy mogły w tym miejscu spotkać się ze swoją Prawdą. 13 Klanowych Matek możemy także rozumieć, jako archetypy kobiecości, wewnętrzne aspekty każdej kobiety. W każdej kobiecie (a także w mężczyźnie, w jego żeńskim pierwiastku) istnieją: Rozmawiająca z Krewnymi, Strażniczka Mądrości, Ważąca Prawdę, Widząca Daleko, Słuchająca, Bajarka, Kochająca Wszystkie Istoty, Ta Która Uzdrawia, Kobieta Zachodzącego Słońca, Tkająca Wątki, Krocząca z Podniesioną Głową, Dzięki Czyniąca oraz Stająca Się Swoją Wizją.

……………………………………………………………………………

Proponowane warsztaty pomagają obudzić, uznać i pokochać te wewnętrzne aspekty (Klanowe Matki), które „śpią”, których nie czujemy w sobie lub uwierzyłyśmy, że ich nie mamy. Jest to typowo kobieca ścieżka rozwoju.
Na każdym warsztacie spotkamy się z jedną Klanową Matką.
Siądziemy w kręgu, aby dzielić się własnym odbiorem i przeżywaniem jej opowieści.
Porozmawiamy o tym, jak te pradawne nauki przejawiają się w codziennym życiu każdej z nas.
Każda Klanowa Matka jest także dla nas, prowadzących, inspiracją do proponowanych doświadczeń i działań, gdyż właśnie dzięki osobistemu przeżywaniu możemy połączyć pradawne nauki z własnym życiem. 

Kobieca ścieżka: 

– łączy uważność na swoje potrzeby z łagodnością dla siebie samej;

– uwrażliwia na równowagę między działaniem a odpoczynkiem;

– otwiera na siostrzeństwo i daje poczucie wsparcia wspólnoty;

– pomaga pokochać siebie w całości, taką, jaką się jest;

– inspiruje do zauważania piękna i magii życia;

– wspiera kreatywność, intuicję, wrażliwość;

– sprzyja rozbudzeniu osobistej mocy i potencjału.

………………………………………………………………………………………………….…

Na warsztatach w całym cyklu proponujemy: 

– medytacje,

– wizualizacje,

– techniki rozpoznawania kierujących nami programów i przekonań,

– pracę z ciałem,

– ćwiczenia szamańskie,

– śpiew,

– taniec,

– rysunek i malarstwo,

– rękodzieło,

– ceremonie i rytuały.

Korzystamy także z uzdrawiającej mądrości kręgu oraz służymy swoją wieloletnią praktyką
prowadzenia kręgów i warsztatów, wiedzą trenerską oraz doświadczeniem życiowym
i bioenergoterapeutycznym.

………………..………………………………………..…

Na cały roczny cykl składają się:

1 dwugodzinne spotkanie wstępne, organizacyjno-zapoznawcze,

11 jednodniowych warsztatów, odbywających się w soboty,

1 pięciodniowy warsztat wyjazdowy, który jest integralną częścią całości,

1 dwudniowy warsztat wyjazdowy na zakończenie cyklu,

12 półtoragodzinnych spotkań w kręgu przez internet (on-line).

……………………………………………………………..

Wspaniale, jeśli masz już własny egzemplarz książki i poznałaś opowieści o Matkach, ale nie jest to warunkiem uczestnictwa w cyklu, gdyż przed każdym warsztatem poznasz kolejną Matkę, czytając opowieść o niej.

…………………………………………………………..…

TERMINY:Termin spotkania wstępnego:

8 stycznia (poniedziałek), godz. 18.30-20.30

Terminy warsztatów jednodniowych (soboty, w godz. 11.00-19.00):

13 stycznia
10 lutego
9 marca
6 kwietnia
27 kwietnia
25 maja
29 czerwca
30 lipca – 3 sierpnia – warsztat wyjazdowy
7 września
5 października
26 października
16 listopada
6-8 grudnia – warsztat wyjazdowy

Terminy spotkań przez internet (wtorki, w godz. 20.30-22.00, on-line):

16 stycznia
13 lutego
12 marca
9 kwietnia
30 kwietnia
28 maja
2 lipca
6 sierpnia
10 września
8 października
29 października
19 listopada
……………………………………………………………..…

PROWADZĄCE:

Maria Ela Ziemkiewicz
Uznana za Starszą-Babcię w kręgach/społeczności.
Współorganizatorka pierwszego Zgromadzenia Starszyzny w Polsce w 2011 roku.
Prowadzi ceremonie i rytuały związane z cyklami Ziemi, Słońca i Księżyca oraz dotyczące życia osobistego (przyjęcie nowo-narodzonego dziecka, zaślubiny, przyjęcie imienia, pierwszej krwi, przejścia w kobiecość, stania się babcią, przejścia w wiek mądrości, itp.).
Od kilkunastu lat prowadzi kręgi kobiet i warsztaty rozwojowe dla kobiet. Autorka tłumaczenia książki „13 Pierwotnych Matek Klanowych” Jamie Sams. Od 2008 roku prowadzi autorskie warsztaty dla kobiet inspirowane rdzennymi naukami – warsztaty o siostrzeństwie i uzdrowieniu własnej kobiecości.
Mówi o sobie, że jest marzycielką i wizjonerką, optymistką i kreatywną rękodzielniczką, opiekunką Matki Ziemi i słowiańskich tradycji.

Więcej informacji: https://siostrzenstwo.pl/o-mnie/

Joanna Magdalena Grabowiecka-Świerszcz
Dzika kobieta, wolna dusza, partnerka, mama, kreatorka piękna, reżyserka, malarka, trenerka rozwoju trwałego. Studiowała m. in. sztuki spektaklu w Paryżu, reżyserię w AT w Warszawie. Ukończyła Szkołę Trenerów Meritum w Katowicach (grudzień, 2016) oraz Akademię Psychobiologii VEDICA (luty, 2023). W swojej działalności łączy sztukę i samorozwój wspierając kobiety i mężczyzn w odkrywaniu ich potencjału. Jest pomysłodawczynią i realizatorką cyklu spotkań i warsztatów dla kobiet pn. Moc Kobiety, autorskich warsztatów pn. Sztuka Dzikości. Prezeska Fundacji DAR Sztuki, w ramach której realizuje projekty artystyczno-społeczne. Kreatorka przestrzeni zwanej DOM CUDÓW, który współtworzy (jak i fundację) wraz z Izabelą Bogucką. Autorka spektakli teatralnych, słuchowisk radiowych, czytań performatywnych. Od siedmiu lat kroczy kobiecą ścieżką serca inspirowaną mądrością Rdzennych Mieszkańców Ameryki. W rocznym cyklu z Matkami Klanowymi towarzyszy Marii Eli piąty rok. Zwołuje i zasiada w kręgach. Jej osobistym miejscem mocy jest Sahara.

Więcej informacji: http://sztukadzikosci.com/o-mnie/

…………………………………………………………………………

CENA WARSZTATÓW:
* jednodniowy – 430,00 zł (+ koszt wynajmu sali – 60-75 zł, w zależności od liczby uczestniczących kobiet),
* dwudniowy – 800,00 zł (+ koszty zakwaterowania i wyżywienia – ok. 550-600 zł),
* pięciodniowy – 2200,00 zł (+ noclegi, wyżywienie i koszt drewna – 915 zł),
* spotkanie wstępne jest bezpłatne, uczestniczki składają się na wynajem sali (około 30 zł),
* spotkania przez internet są bezpłatne. Są tak samo ważne jak pozostałe warsztaty.

UWAGA! Opłatę wnosimy przelewem, najpóźniej 4 dni przed warsztatem.

Nieobecność na danym warsztacie nie zwalnia z opłaty.

Podane kwoty dotyczą warsztatów stacjonarnych. Jeżeli zaistnieje konieczność przeniesienia ich do internetu z przyczyn od nas niezależnych, to opłata za warsztat jednodniowy nie ulega zmianie.

W cenę warsztatów wliczone są koszty materiałów plastycznych i innych, niezbędnych uczestniczkom do pełnego uczestnictwa.

Warsztaty jednodniowe oraz spotkanie wstępne odbywają się w Warszawie na Bielanach. Dokładny adres zostanie podany zainteresowanym drogą mejlową.

Na warsztatach jednodniowych przewidziana jest 1-godzinna przerwa na obiad
(dzielimy się tym, co przyniesiemy na wspólny stół).

Pięciodniowy warsztat wyjazdowy odbędzie się w K-ochanej za Krakowem
https://www.facebook.com/K-ochana-1558666100828322/.

Miejsce finałowego dwudniowego warsztatu wyjazdowego to Inny Dom nad Narwią

https://www.facebook.com/profile.php?id=100083316702020.

W razie potrzeby oferujemy wspierające sesja indywidualne płatne niezależnie.

ZGŁOSZENIA:

Maria Ela Ziemkiewicz:
siostrzenstwo@wp.pl
Joanna Magdalena Grabowiecka-Świerszcz:
sztukadzikosci@gmail.com

Po zgłoszeniu otrzymasz do wypełnienia ankietę.

Informacje o warsztacie znajdziesz także na stronach:

https://www.facebook.com/events/340019575346704?ref=newsfeed

Zgłoszenie należy potwierdzić przedpłatą równowartą cenie ostatniego warsztatu – 800,00 zł. Przedpłata jest bezzwrotna, jest jednocześnie opłatą za ostatni dwudniowy warsztat.
Przedpłatę należy dokonać przelewem do 30 grudnia 2023 na konto) podane w mejlu po zgłoszeniu udziału).

Przyjdź, jeżeli czujesz potrzebę  

– dokładniejszego, głębszego zrozumienia siebie jako kobiety,

– odnowienia siostrzanych więzi z innymi kobietami,

– odzyskania magii życia,

– odkrycia i wzmocnienia swojego potencjału,

– jeżeli tęsknisz za towarzystwem kobiet, które podobnie czują i myślą, podobnie marzą

  o świecie miłości i pokoju, o świecie jedności i współpracy,

– jeżeli chcesz wnieść do własnego życia więcej pozytywnego nastawienia i radości,

  mniej działać, a więcej być.

………………………………………………………………………………

Po tysiącleciach panowania patriarchatu, a przedtem matriarchatu, świat oraz my wszystkie i wszyscy potrzebujemy powrotu do równowagi. Aby to było możliwe, najpierw musimy przywrócić swoją wewnętrzną równowagę, uzdrowić ośmieszaną, zawstydzaną, zranioną i wypartą kobiecą stronę swojej natury; swoją wewnętrzną kobietę (animę), która potrafi kierować się intuicją i przeczuciami, jest delikatna, wrażliwa i współczująca, wie, jak troszczyć się i opiekować, odżywiać, wspierać i uzdrawiać, uszanować i akceptować, że taka jest; dać jej godne miejsce w sobie. Kiedy zaakceptujemy i pokochamy wrażliwą część siebie, dopiero wtedy z otwartym sercem możemy, używając męskiej strony swojej natury (animusa), działać, tworząc świat pełen miłości i piękna, pokoju i harmonijnych związków.
Maria Ela (fragm. z przedmowy do książki 13 Pierwotnych Matek Klanowych)

Matki Klanowe otworzyły moje serce, a wyciszyły umysł. Podarowały mi łagodność, poczucie jeszcze większego zespolenia z naturą i połączenia z moją wewnętrzną mocą. Odkryły przede mną esencję siostrzeństwa, uwrażliwiły mnie na piękno Matki Ziemi i obfitość darów, jakie nam ofiarowuje każdego dnia. Jednak najważniejsze jest dla mnie to, że zobaczyłam i usłyszałam samą siebie i nareszcie pokochałam. W pełni. Jestem bezgranicznie wdzięczna rdzennym i Jamie Sams za ten wielki dar mądrości i miłości, którym dzielą się ze światem.
Joanna Magdalena

Poczuj w sercu swoją chęć i gotowość i … 

do zobaczenia na warsztatach <3

Maria Ela, Joanna Magdalena