MALARSTWO I KOLAŻE / PAINTING AND COLLAGES

MALARSTWO I KOLAŻE
Maluję od dziecka. Moje kolaże i obrazy rodzą się z miłości do natury oraz symboliki dotyczącej życia i emocji. Synergia, pasja i tajemnica to słowa-klucze towarzyszące mojej sztuce. Łączenie skrawków rzeczywistości, pozornie nie pasujących do siebie elementów, czy ilustracji bywa fascynującym procesem stwarzania, powoływania do życia światów, które odzwierciedlają marzenia i najskrytsze myśli.

Często słyszę na temat mojej sztuki, że jest… zmysłowa, tj., że oddziałuje na zmysły, a także, że z każdym kolejnym spojrzeniem na obraz lub kolaż odbiorcy ukazują się nowe sensy, docierają do niego ukryte, zakodowane wiadomości, które prowadzą jak po nitce do kłębka, do celu, tj. do zaskakujących wniosków, osobistych odkryć i zachwytów.

PAINTING AND COLLAGES
I have been painting since I was little. My collages and paintings are born from a love for nature, symbols of life, and emotions. Synergy, passion, and mystery are the key words of my art. Combining snippets of reality with seemingly incompatible elements or illustrations can be a fascinating creative process, bringing to life worlds that reflect innermost dreams and thoughts.

I often hear about my art that it is… sensual, i.e. that it affects the senses, and that with each subsequent look at the painting or collage of the recipient, new meanings appear, hidden, coded messages reach them, which lead like a thread to a ball, to the goal, i.e. to surprising conclusions, personal discoveries and delights.

HERE IS MY OFFICIAL BIO: I graduated in performing arts from Paris VIII University and in theater studies from Jagiellonian University. I also studied scenography and theatrical decoration for a year in Paris (A.D.A.C.) under the direction of stage designer and great artist Daniel Louradour. Additionally, I received private lessons in drawing and painting in France and Poland. I studied directing at the Theatrical Academy in Warsaw and obtained a diploma for the play „Acacia and Cinnamon. Montages” at the Jewish Theater in Warsaw (2012). In 2016, I graduated from the MERITUM Trainers School in Katowice.”

PAINTING:

SERCE (tryptyk)/HEART (triptych)

ŻYCIE/LIFE, z cyklu „Metamorfozy”/ „Metamorphoses” cycle, akryl/acrylic, wym./dim. 80 cm x 80 cm, 2023

ŻYCIE/LIFE z cyklu „Metamorfozy”/ „Metamorphoses” cycle, (detal)/Life (detail), akryl/acrylic, 2023

ŚMIERĆ. ZASŁONY ILUZJI/DEATH. VEILS OF ILLUSION, z cyklu „Metamorfozy”/ „Metamorphoses” cycle, akryl/acrylic, wym./dim. 80 cm x 80 cm, 2023

ŚMIERĆ (detal)/DEATH, z cyklu „Metamorfozy”/ „Metamorphoses” cycle (detail), akryl/acrylic, 2023

ODRODZENIE/Revival, akryl/acrylic, wym./dim. 80cm x 80cm, 2023

ODRODZENIE (detal)/Revival (detal), akryl/acrylic, 2023

KWEZAL – WOLNOŚĆ/ FREEDOM – QUETZAL, z cyklu „Metamorfozy”/ „Metamorphoses” cycle, akryl/acrylic, wym./dim. 80cm x 80cm

WOLNOŚĆ – KWEZAL/ FREDDOM – QUETZAL, z cyklu „Metamorfozy”/ „Metamorphoses” cycle

MIŁOŚĆ. NOWY POCZĄTEK/ LOVE. A NEW BEGINNING, z cyklu „Metamorfozy”/ „Metamorhoses” cycle, akryl/acrylic, wym./dim. 80cm x 80cm

MIŁOŚĆ. NOWY POCZĄTEK/ LOVE. A NEW BEGINNING, z cyklu „Metamorfozy”/ „Metamorphoses” cycle, detal/detail

WNIEBOWSTĄPIENIE/ ASCENSION, z cyklu „Metamorfozy”/ „Metamorphoses” cycle, akryl/acrylic, wym./dim. 80cm x 80cm

WNIEBOWSTĄPIENIE/ASCENSION, z cyklu. „Metamorfozy”/”Metamorphoses”, detal/detail

The power of love is here now, technika mieszana/mixte technique (akryl i pastele/acrylic and pastels), wym./dim. 60cm x 60cm, 2022/2023 SPRZEDANY/SOLD

THE POWER OF LOVE IS HERE NOW (detal/detail), 2022/2023

MAGNA MATERNA, akryl/acrylic, wym./dim. 60cm x 60cm, 2024, SPRZEDANY/SOLD

MAGNA MATERNA, detal/detail

MM/Mary Magdalene, akryl/acrylic, wym./dim. 50cm x 50cm, 2021 SPRZEDANY/SOLD

Nowa Atlantyda/New Atlantis, ackryl/acrylic, wym./dim. 100cm x 100cm, 2021 SPRZEDANY/SOLD

Nowa Atlantyda/New Atlantis (detal/detail), 2021

Nowa Ziemia/New Earth, akryl/acrylic, wym./dim. 50cm x 50cm, 2020

Nowa Ziemia (detal)/New Earth (detail), 2020

Podróż duszy/Journey of my soul, farby olejne/oil, wym./dim. 104cm x 68cm, 2007

Podróż duszy/Journey of my soul, detal/detail, 2007

RYSUNKI/DRAWINGS:

Tin Hinan, technika mieszana/mixed technique, wym./dim. 29,5cm x 21cm

dom Cudów/House of Miracles, technika mieszana (ołówek, tusz, flamastry wodne/ Pencil, link, kwater markers), wym./dim. 21cm x 29,5 cm, 2023

KOLAŻE/COLLAGES

Rok Smoka/Dragon’s Year, kolaż analogowy/analog collage, 2024

Arcykapłanka/ High Priestess, kolaż analogowy/ analog collage, 2024

Nowe życie/New life, kolaż analogowy/ analog collage, 2023

Mokosz i Odchodzące Lato/ Mokosh and the Passing Summer, kolaż analogowy/analog collage, 2023

Feniks/Phoenix, kolaż analogowy/ analog collage, 2023

Opowieści duszy/Soul stories, kolaż analogowy/ analog collage, 2023

Ocean możliwości/ An ocean of possiblities, kolaż analogowy/ analog collage, 2023

Cień/Shadow, kolaż analogowy/ analog collage, 2022

Cisza/Silence, kolaż analogowy/ analog collage, 2022

Ogród rozkoszy/Garden of delights, kolaż analogowy/ analog collage, 2022

Uskrzydlenie/Wings, kolaż analogowy/ analog collage, 2022

Błogosławieństwo dziecka/Child’s blessing, kolaż analogowy/ analog collage, 2022

Konstelacje/Constellations, kolaż analogowy/ analog collage, 2022

Wielkie Piękno/La Grande Bellezza, kolaż analogowy/ analog collage, 2022

Samotność-Niesamotność/Loneliness-Notloneliness, kolaż analogowy/ analog collage, 2022

Przyjaźń/Friendship, kolaż analogowy /analog collage, 2022

Maria Magdalena/ Mary Magdalene, kolaż analgowoy/ analog collage, 2023

Obfitość/Abundance, kolaż analogowy/ analog collage, 2022

Powołanie/Vocation, kolaż analogowy/ analog collage, 2022

Metamorfozy/Metamorphosis, kolaż analogowy/ analog collage, 2022

Cierpliwość Matki/Mother’s patience, kolaż analogowy/ analog collage, 2022

Pasja/Passion, kolaż analogowy/ analog collage, 2022

Taniec życia/ Dance of life, kolaż analogowy/ analog collage, 2022

Nieznośna lekkość bycia/The unbearable lightness of being, kolaż analogowy/ analog collage, 2022

Szczelina/Fissure, kolaż analogowy/ analog collage, 2022

Wszechświat miłości/Universe od love, kolaż analogowy/ analog collage, 2022

Dusza Afryki/African soul, kolaż analogowy/ analog collage, 2022

Tango, kolaż analogowy/ analog collage, 2022

Związek i namiętność/Relationship and passion, kolaż analogowy/ analog collage, 2022

Zasłona nieskończoności/ The veil of infinity, kolaż analogowy/ analog collage, 2022

Radość/Happiness, kolaż analogowy/ analog collage, 2022

Nadzieja/Hope, kolaż analogowy/ analog collage, 2022

Kosmiczne Dziecko/Cosmic Child, kolaż analogowy/ analog collage, 2022

Wyobraź sobie/Imagine, kolaż analogowy / analog collage, 2022

Wniebowstąpienie/Ascension, kolaż analogowy/ analog collage, 2022

Kroniki Akaszy/Akasha Chronicles, kolaż analogowy/ analog collage, 2021

Jestem/I am, kolaż analogowy/ analog collage, 2020