13 PIERWOTNYCH MATEK KLANOWYCH – roczny cykl warsztatów dla kobiet